Tiếp nối thành công ngoài mong đợi về chất lượng dịch vụ giao nhận máy tại nhà miễn phí, sửa chữa và thay thế linh kiện ngay tại chỗ của HNStore thời gian qua. Từ tháng 2/1021, HNStore chính thức miễn phí toàn bộ dịch vụ cài đặt phần mềm, bao gồm: Cài đặt hệ điều hành (Windows, Mac OS, Linux...), cài đặt phần mềm cơ bản và đặc biệt là các phần mềm chuyên ngành ( khó cài đặt)...

Danh sách các nhóm phần mềm được hỗ trợ:

1. Hệ điều hành

 • Windows các phiên bản: Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • Mac OS các phiên bản: 10.10; 10.11; 10.12; 10.13; 10.14; 10.15; Mac OS 11 Big Sur
 • Linux
 • Cài đặt song song hệ điều hành Mac OS và Windows
 • Cài đặt song song hệ điều hành Linux và Windows

2. Phần mềm cơ bản

 • Giải nén: Winrar; 7zip...
 • Gõ tiếng Việt: Unikey; Vietkey...
 • Trình duyệt Web: Chrome; Cốc Cốc; Firefox...
 • Bộ ứng dụng văn phòng: Office 2010; Office 2013; Office 2016; Office 2019; Office 365

3. Phần mềm chuyên ngành

 • Bộ phần mềm Adobe: Premiere; Photoshop; Lightroom; After Effects...
 • Bộ phần mềm thiết kế đồ họa: AutoCAD; Inventor; Cimatron...

HNStore khuyên khách hàng ưu tiên sử dụng các phần mềm có bản quyền để đảm bảo an toàn dữ liệu và tuân thủ quy định về luật bản quyền.

Điều kiện áp dụng:

Khách hàng Checkin và để lại đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại HNStore