Khách hàng

Khách hàng vui lòng nhập đầy đủ số điện thoại và serial/ service tag của sản phẩm vào phần tìm kiếm để tra cứu tiến độ sửa chữa, lịch sử mua hàng, thời hạn bảo hành sản phầm và các ưu đãi đang được áp dụng. Nếu sản phẩm của khách hàng không có serial/ service tag do bị mờ hoặc rách tem hãy thử nhập số 0 vào mục Serial/ service tag để tìm kiếm

  • Số điện thoại: Là số điện thoại của khách hàng khai báo khi sử dụng dịch vụ tại trung tâm.
  • Serial/ service tag: Mỗi sản phẩm chỉ có một serial/ service tag duy nhất.

Tra cứu thông tin bảo hành

Đặt lịch